منظم – عدّی انتقال مهمانی دانشگاه دانشگاه

منظم – عدّی: انتقال مهمانی دانشگاه دانشگاه اردیبهشت دانشجویان اخبار کنکور و دانشگاه

گت بلاگز اخبار حوادث اعلام علت فوت «پدرخوانده حمید صفت»

به گزارش تسنیم؛ پزشکی قانونی نظریه خود راجع به «علت فوت پدرخوانده حمید صفت» (خواننده رپر) را به سید سجاد منافی آذر؛ بازپرس این پرونده اعلام کرد.

اعلام علت فوت «پدرخوانده حمید صفت»

اعلام علت فوت «پدرخوانده حمید صفت»

عبارات مهم : پزشکی

پزشکی قانونی نظر خود راجع به علت فوت پدرخوانده حمید صفت را اعلام کرد.

به گزارش تسنیم؛ پزشکی قانونی نظریه خود راجع به «علت فوت پدرخوانده حمید صفت» (خواننده رپر) را به سید سجاد منافی آذر؛ بازپرس این پرونده اعلام کرد.

اعلام علت فوت «پدرخوانده حمید صفت»

بنابر اعلام کارشناسان پزشکی قانونی علت فوت پدرخوانده حمید صفت «خونریزی و آسیب مغزی در اثر اصابت جسم سخت به آهیانه راست متوفی» اعلام شده است است.

به گزارش تسنیم، حمیدصفت خواننده ای است که 28 مرداد ماه امسال به اتهام قتل همسر مادرش بازداشت شد.

به گزارش تسنیم؛ پزشکی قانونی نظریه خود راجع به «علت فوت پدرخوانده حمید صفت» (خواننده رپر) را به سید سجاد منافی آذر؛ بازپرس این پرونده اعلام کرد.

وی در بیانات اولیه با قبول درگیری و رد هرگونه ضربه به سر متوفی به سید سجاد منافی آذر؛ بازپرس گفته بود که من به هیچ وجه ضربه به سر هوشنگ نزدم و اصلاً قصد کشتن وی را نداشتم فقط می خواستم وی را بترسانم که مادرم را مورد ضرب وشتم قرار ندهد، احتمال می دهم سر هوشنگ حین کِشمکش با من به دیوار یا کمد کنار مبل خورده باشد، چون در آن لحظات هوشنگ تقلا می کرد که مادرم را کنار بزند و با من درگیر شود.

واژه های کلیدی: پزشکی | قانونی | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs