منظم – عدّی انتقال مهمانی دانشگاه دانشگاه

منظم – عدّی: انتقال مهمانی دانشگاه دانشگاه اردیبهشت دانشجویان اخبار کنکور و دانشگاه

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی پیشنهادهای اروپا جهت انتظارات کشور عزیزمان ایران در برجام کافی نیست / صالحی

معاون رئیس‌جمهور و مدیر شرکت انرژی اتمی کشور عزیزمان ایران که به منظور شرکت در نشست اسلو به نروژ عزیمت کرده هست، با آنتونیو گوترش، دبیرکل شرکت ملل دیدار و گفت‌و

پیشنهادهای اروپا جهت انتظارات کشور عزیزمان ایران در برجام کافی نیست / صالحی

صالحی: پیشنهادهای اروپا جهت انتظارات کشور عزیزمان ایران در برجام کافی نیست

عبارات مهم : اروپا

معاون مدیر جمهور و مدیر شرکت انرژی اتمی کشور عزیزمان ایران که به منظور شرکت در نشست اسلو به نروژ عزیمت کرده هست، با آنتونیو گوترش، دبیرکل شرکت ملل دیدار و گفت وگو کرد.

به گزارش ایسنا، دبیرکل شرکت ملل ضمن حمایت صریح از برجام به مشورت های دوجانبه دبیرکل با کشورهای باقیمانده در برجام جهت حفظ این توافق اشاره کرد و گفت که برجام و حفظ آن نقش بسیار موثر و سازنده ای در امنیت جهانی و بخصوص حفظ رژیم منع اشاعه سلاح های هسته ای دارا است.

پیشنهادهای اروپا جهت انتظارات کشور عزیزمان ایران در برجام کافی نیست / صالحی

علی اکبر صالحی در این ملاقات ضمن مخرب دانستن سیاست های اخیر آمریکا در قبال برجام به سابقه واکنش‌ها مشابه این کشور در دوره های گذشته اشاره کرد و با ابراز تردید در مورد امکان حفظ برجام با شرایط موجود، پیشنهادهای دریافتی از اتحادیه اروپا را جهت انتظارات جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران کافی ندانست.

وی با خطرناک توصیف کردن شرایط خاورمیانه به اهمیت نقش کشور عزیزمان ایران در منطقه اشاره کرد و تاکید داشت که اگر روند به همین گونه پیش رود، همه بازنده خواهند بود.

معاون رئیس‌جمهور و مدیر شرکت انرژی اتمی کشور عزیزمان ایران که به منظور شرکت در نشست اسلو به نروژ عزیمت کرده هست، با آنتونیو گوترش، دبیرکل شرکت ملل دیدار و گفت‌و

صالحی همچنین با یادآوری توانمندی های جمهوری اسلامی به خاص در صحنه داخلی و منطقه ای سیاست آمریکا جهت مقابله با جمهوری اسلامی و بازگشت به دوران دنباله روی از سیاست های غیرسازنده این کشور را محکوم به شکست توصیف کرد.

وی همچنین نتیجه های حاصله از برجام در حوزه های اقتصادی، بانکی و سرمایه گذاری را بسیار کمتر از حد انتظار توصیف کرد و خواهان حمایت صریح حامیان برجام از جمله شرکت ملل و کشورهای اروپایی از این توافق و مقابله با سیاست ترامپ شد.

بر اساس این گزارش، دبیرکل شرکت ملل در این ملاقات، انتظارات سیاسی و اقتصادی کشور عزیزمان ایران از اتحادیه اروپا را قابل درک دانست و قرار شد در نزدیکترین وقت بار دیگر خواهان جدیت طرف های باقیمانده در برجام نسبت به برآورده کردن انتظارات کشور عزیزمان ایران شود.

پیشنهادهای اروپا جهت انتظارات کشور عزیزمان ایران در برجام کافی نیست / صالحی

واژه های کلیدی: اروپا | ایران | سیاست | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs