منظم – عدّی انتقال مهمانی دانشگاه دانشگاه

منظم – عدّی: انتقال مهمانی دانشگاه دانشگاه اردیبهشت دانشجویان اخبار کنکور و دانشگاه

گت بلاگز اخبار کنکور و دانشگاه آغاز عضویت مهمانی و انتقال دانشجویان دانشگاههای سراسری از امروز

ثبت نام دورهمی و انتقال دانشجویان در سال ۱۳۹۶ از امروز جمعه اول اردیبهشت ماه در سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم شروع می شود.

آغاز عضویت مهمانی و انتقال دانشجویان دانشگاههای سراسری از امروز

آغاز عضویت مهمانی و انتقال دانشجویان دانشگاههای سراسری از امروز

عبارات مهم : انتقال

ثبت نام دورهمی و انتقال دانشجویان در سال ۱۳۹۶ از امروز جمعه اول اردیبهشت ماه در سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم شروع می شود.

به گزارش مهر، دانشجویان متقاضی مهمانی یا انتقال به دانشگاه های دیگر بایستی تقاضای خود را از امروز جمعه اول اردیبهشت ماه تا آخر اردیبهشت ماه ۹۶ در سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به آدرس: msrt. ir / sites/ ddstu ثبت کنند.

آغاز عضویت مهمانی و انتقال دانشجویان دانشگاههای سراسری از امروز

در دوره گذشته، صرفا دورهمی انجام گرفته و هیچ انتقالی وجود نداشت؛ یعنی فقط افراد دارای شرایط خاص می توانستند تقاضای دورهمی دایم خود را جهت بررسی دانشگاه مبدا و مقصد ارسال کنند.

سامانه دورهمی و انتقال دانشجویان طوری برنامه ریزی شده است بود که از بارگذاری تقاضای افرادی که شرایط خاص نداشته و مستنداتی جهت دورهمی ندارند جلوگیری می کرد.

ثبت نام دورهمی و انتقال دانشجویان در سال ۱۳۹۶ از امروز جمعه اول اردیبهشت ماه در سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم شروع می شود.

پس از آخر اردیبهشت ماه، فرآیند بررسی تقاضاها به وسیله دانشگاه های مبدا و مقصد انجام گرفته و نتیجه نهایی تا آخر مرداد اعلام می شد.

واژه های کلیدی: انتقال | مهمانی | دانشگاه | دانشگاه | اردیبهشت | دانشجویان | اخبار کنکور و دانشگاه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs